Par kreiļiem

Pulkstenis kreiļiem.
Pulkst kreiliem
Pulkstenis ar bateriju, kurš griežas virzienā „ pret sauli ”. Ciparnīcā tam cipari norādīti no labās puses uz kreiso, loka virzienā. Tas darbojas, kā ikdienā pierastais parastais pulkstenis, tikai pretējā virzienā.
Pirkt pulst kreil 795

                                                      Nedaudz par kreiļiem.
                 Citējot no rakstiņa (22. februārī, 2007) avīzē „Rīgas Balss”, mēs redzam:

    Bērns kreilis nav nekas neparasts, tomēr – vismaz Latvijā – ģimenē rada nedaudz problēmu. Nē, problēmas varbūt ir pārāk skarbs vārds! Drīzāk?– neērtības. Tādā ziņā, ka kreiļiem domātie priekšmeti ir samērā dārgi un nebūt ne visi šeit nopērkami. Kopumā bērnam kreilim labroču sabiedrībā dzīvot ir grūtāk, nekā viņa tuviniekiem sadzīvot ar atvases kreilību.

    Kaut vai tāpēc, ka kreilis pulksteņa ciparnīcu redz spoguļrakstā, līdz ar to viņam cipari jāizkārto pretēji (vieninieka vietā – vienpadsmit, divnieka vietā – desmit utt.). Vai vislabāk – jāpērk elektroniskais laikrādis, jo nereti kreilis tā arī nespēj iemācīties domās "sagrozīt" ciparus. Labročiem tas ir grūti izprotams. (Smile

    (Smile Puslodes nepārstādīsi! Lai atvieglotu dzīvi saviem kreilīšiem un arī sev, vecākiem der zināt dažas lietas. Vispirms jau – ir nežēlīgi viduslaiku mežoņu stilā spiest kreili darboties ar labo roku. Kreilim smadzenes jau iemācījušās apstrādāt informāciju "pa savam", jo viņam dominē galvas smadzeņu labā puslode, bet labrocim – kreisā. Kreisā puslode atbild par radošajām spējām, asociatīvo, intuitīvo, tēlaino un telpisko domāšanu. Labā puslode atbild par loģisko, racionālo domāšanu, par informācijas un skaitļu uztveri un analīzi.

    Kad konstatēt? Divu triju mēnešu vecumā jau var pamanīt, kura roka dominē, bet līdz diviem gadiem kreilība nostabilizējas pilnīgi. Kreilim iemācīt brīvi visu darīt ar labo roku var tikai līdz 9 mēnešu vecumam, kad smadzenes vēl iespējams, nosacīti sakot, ietekmēt. Tāpēc ir vērts pievērst uzmanību, vai bērns ar kreiso roku izpilda tikai atsevišķas darbības vai dara itin visu.

    Kāda nozīme iedzimtībai? Ja kāds no vecākiem (arī vecvecākiem) ir kreilis, ļoti iespējams, ka tāds būs arī bērns. Kreilību stimulē arī mazuļa attīstība grūtniecības laikā. Tad straujāk attīstās tieši labā puslode, un, ja mātei rodas veselības problēmas, bieži vien kreisā puslode savā attīstībā labo vairs nepanāk. Ja dzemdību laikā (piemēram, ļoti ilgas dzemdības, skābekļa trūkums) bērnam tiek traumēta kreisā smadzeņu puslode, viņam vairāk dominē labā puslode.

    Vai viņi ir citādi? Kreiļi ir daudz emocionālāki, jutīgāki, kustīgāki, sāpīgāk reaģē uz stresu, kā arī piedzīvo ļoti krasas garastāvokļa maiņas. Šiem bērniem ir bagāta iztēle, viņiem piemīt redzes atmiņa, bet viņi nespēj ilgstoši pildīt monotonu darbu un "novaldīt" uzmanību. Toties kreiļi ir ļoti precīzi. Ir būtiski to zināt, uzsākot skolas gaitas, jo mazais skolnieciņš, iespējams, nespēs akurāti apgūt visu mācību vielu. Tāpēc vismaz mājās vecākiem ir jāpadomā, kā mazo ieinteresēt un kurā mirklī viņa uzmanību pievērst kādai citai nodarbei, lai ļautu atslogot smadzenes.

    Problēmas. Ja kreilis sāk mācīties lasīt un rakstīt, viņš mēdz:

  ciparus rakstīt spoguļrakstā, sajauc divciparu skaitļus, piemēram, 78 un 87;
lasīt no labās puses uz kreiso, atpaliek lasīšanas tempā, jauc līdzīgus burtus, mēģina uzminēt vārdus;
rakstīt pretējā virzienā, burtus raksta spoguļrakstā, piemēram, ADNIL nevis LINDA, vai arī nespēj atšķirt līdzīgi skanošus burtus, piemēram, č un š (uzraksta ŠČIRBA, nevis ŠĶIRBA).

    Vai lauzt? Ja kreilim liek kļūt par labiķi, bērns var iegūt, bet tikai – dažādas veselības problēmas: nervozitāti, galvassāpes, bezmiegu, nogurumu, enurēzi, stostīšanos.

      Atrodiet priekšrocības! Tam, ka bērns ir kreilis, ir arī savas priekšrocības.


    Ja vēlaties bērnu "bīdīt" pa sporta karjeras kāpnītēm, tad samērojiet viņa dotības ar kreilību. Kreiļi ir pieprasīti tenisā, volejbolā, boksā...

    Iemāciet bērnam nezaudēt pašvērtību?– kreilība ir tāda pati norma kā labrocība! Kreilim jāzina savas, sauksim to tā, tiesības: piemēram, skolas solā jāsēž ārmalā, lai ērtāk rakstīt, viņam nav jālaužas mācīties adīt ar labo roku tikai tāpēc, ka skolotāja neprot iemācīt ar kreiso. Vārdu sakot, bērns iemācās būt ar mugurkaulu!

    Izrunājieties ar bērnu, paskaidrojot, ka viņa kreilība nav nekas ārkārtējs. Tas tādēļ, lai mazais neceltu degunu mākoņos vai neveidotu sevī kompleksus par savu "citādumu"!

 Atdalit tekstu

      Te vēl citāts no Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes specialistes:

 

                   Metodiskās rekomendācijas darbam ar bērniem kreiļiem
                                                                                                                     Mag. spec. paed. :
                                                                                                                     Gaļina Romanceviča
  Kreilības izpausmes veidi
        •         ģenētiskā kreilība
        •         kompensējoša kreilība
        •         piespiedu kreilība
        •         ambidekstrija
  Funkciju sadalījums starp galvas smadzeņu puslodēm
  Labā puslode (dominē kreiļiem):
        •         atbild par kopējo laika un telpas izjūtu;
        •         sintēze;
        •         zemapziņa;
        •         mākslinieciski radošās spējas - mūzika, ritms, jaunrade; emocionālās, iracionālās, asociatīvās, tēlainās,   
                   intuitīvās spējas;
        •         orientēta uz garīgo dzīvi;
        •         telpiski tēlainā domāšana, iztēle, intuīcijas telpiski tēlainie komponenti;
        •         ģeometrija, trigonometrija, tehniskā zīmēšana;
        •         ar varbūtēju apdraudējumu saistītās trauksmes, šaubu, baiļu emocijas, bēdas un izmisums;
        •         pārlieku spēcīgas spriedzes emocijas, kas saistītas ar neveiksmi un konfliktsituācijām garīga vai garīgi    
                   fiziska darba gaitā.
  Kreisā puslode (dominē labročiem):
        •         uzmanību koncentrē uz atsevišķām detaļām;
        •         analīze;
        •         apziņa;
        •         loģiskās, racionālās, teorētiskās spējas;
        •         orientēta uz laicīgo, vārdiskās informācijas, skaitļu un formulu uztvere un pārstrāde;
        •         precīza un daudzveidīga runāta un rakstīta valoda; loģiska un analītiski sintētiska domāšana (abstrakta
                 domāšana);
        •         aritmētika, algebra, augstākā matemātika;
        •         “+” emocijas - cerība, darba prieks, uzņēmība, apmierinājums un gandarījums par paveikto;
        •         zinātniskā jaunrade;
        •         spriedzes emocijas, kas saistītas ar intensīvu garīgu un garīgi fizisku piepūli un veiksmes nodrošināšanu.
  Kreiļu apmācības problēmas un raksturīgās kļūdas
        •         lapas labas un kreisas puses jaukšana;
        •         rakstīšana pretējā virzienā (no labās puses uz kreiso);
        •         spoguļrakstīšana (atsevišķu burtu rakstīšana „apgriezti’’, t.i., kā spogulī, smagos gadījumos viss teksts tiek
                  rakstīts spoguļrakstā);
        •         daudzu burtu izlaišana;
        •         zilbju un vārdu daļu pārstatījumi;
        •         garumzīmju trūkums;
        •         lēnais darba temps ;
        •         līdzīgu burtu jaukšana.
  Vingrinājumu komplekss
        •         Vingrinājumi, kas attīsta bērnam kreilim spēju uztvert un analizēt telpiskās attiecības;
        •         Vingrinājumi, kuri palīdz attīstīt spēju uztvert un analizēt redzes objektu secību;
        •         Vingrinājumi skatāma materiāla apjoma, kuru bērns iegaumē, palielināšanai;
        •         Vingrinājumi, kas attīstīta spēju uztvert un analizēt redzes materiālus;
        •         Sīkas pirkstu muskulatūras attīstība bērniem kreiļiem;
        •         Grafiskie vingrinājumi.
  Rekomendācijas skolotājiem un bērnu kreiļu vecākiem
        •         Mīliet un esiet pacietīgi pret bērnu kreili. No jūsu izpratnes un prasmes laikus palīdzēt ir atkarīgi jūsu bērna
                  vai skolēna panākumi.
        •         Apmācības laikā cenšaties pieturēties pie vienādas taktikas attiecībā pret bērnu.
        •         Jūsu bērna problēmas nav obligāti saistītas ar viņa kreilību. Tādas pašas problēmas var būt arī bērniem,
                  kam ir laba vadoša roka.
        •         Iemāciet bērnu kreili pareizi apsēsties pie galda, pareizi turēt pildspalvu, novietot burtnīcu, atcerieties, ka
                  gaismai ir jābūt no labas puses.
        •         Apmācot rakstībai, izmantojiet bērna kreiļa ar roku rakstīto rakstu.
        •         Atcerieties, ka rakstības apmācības metodika neatraujot roku ir nepieļaujama bērnam kreilim.
        •         Nekad un ne pie kādiem apstākļiem necentieties varmācīgi pārmācīt bērnu. Atcerieties, ka kreiļu
                  vidū ir ļoti daudz radošu un neordināru cilvēku, piemēram, tādi slaveni cilvēki, ka matemātiķis Pitagors,
                  sengrieķu filozofs Aristotelis, gleznotāji Mikelandželo un Leonardo da Vinči, Pikasso. Kreiļi bija Ņutons,
                  Napoleons, Čerčils un Čarlijs Čaplins. Galvenais ir ticēt savā bērna spēkiem.
        •         Jūsu bērnam ir nepieciešama īpaša uzmanība un pieeja ne tāpēc, ka viņš ir kreilis, bet tāpēc, ka katrs
                  bērns ir unikāls un neatkārtojams.

 

 

Komentāri  

 
0 #3 Judi 2015-08-14 10:00
Man nepatiik, ja man neljauj izteikt savu viedokli, man patiik pljaapaat, jokot un gvezlst niekus komentaaros ar seniem draugiem un pazinjaam.


Look into my blog :: veselības izglītība ir [http://www.hallu.lv/: http://www.hallu.lv/]
Citēt
 
 
0 #2 labais 2014-04-08 19:28
[quote name="Kreisais" ]Nopietni? Kā kreilis varu teikt, ka kaut ko tik stulbu sen nebiju lasījis.

Ačgārns pulkstenis... KO? KĀPĒC? Varētu padomāt, ka kreiļi lasa no otras puses.

Izskatās, ka ļoti neuzmanīgi izlasījāt tekstu! Jūsu viedoklis ir neobjektīvs jo šo un citu tekstu, kā arī pulksteni radījuši cilvēki kuri ieņem svarīgu vietu jautājumā „kreilība”. Skatieties tīklos citu informāciju, tanī skaitā arī par lineāliem „kreiļiem”, pildspalvām un citu… Bet invaliditātei šeit galīgi nav ne vietas ne domas par to…
Citēt
 
 
0 #1 Kreisais 2014-04-08 14:14
Nopietni? Kā kreilis varu teikt, ka kaut ko tik stulbu sen nebiju lasījis.

Ačgārns pulkstenis... KO? KĀPĒC? Varētu padomāt, ka kreiļi lasa no otras puses.

Izklausās ka jūs kreiļus mēģinat padarīt par kaut kādiem invalīdiem. Ļaujiet bērnam rakstīt ar kuru roku viņš grib un nodarboties ar to ko viņš grib, nevis nodarbojaties ar muļķībām.
Citēt
 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt